Hơn 365 triệu USD vốn đăng ký đầu tư vào Hà Nội trong tháng 1

Hơn 365 triệu USD vốn đăng ký đầu tư vào Hà Nội trong tháng 1

Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội vừa cho biết, trong tháng 01/2017, thành phố Hà Nội đã cấp mới 43 dự án với tổng số vốn đăng ký mới đạt 31,7 triệu USD.

Cụ thể, với sự điều chỉnh tăng vốn của 15 dự án với tổng số vốn đầu tư tăng thêm 334,2 triệu USD, trong tháng đầu năm 2017, toàn thành phố thu hút 365,9 triệu USD vốn đầu tư.

Cũng trong tháng 1 năm 2017, cơ quan đăng ký kinh doanh thành phố Hà Nội đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 1.414 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 13.151 tỷ đồng, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội lên 209.537 doanh nghiệp.

Năm 2017, Hà Nội đặt chỉ tiêu tăng GRDP từ 8,5-9,0%. Để thực hiện được các chỉ tiêu đó, thành phố sẽ tập trung vào 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Trong đó ưu tiên hàng đầu vẫn là phát triển kinh tế, bao gồm cải thiện môi trường đầu tư. Theo đó, Thành phố sẽ thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh, chỉ số PCI, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng.

Viêc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác dự báo thị trường, tăng cường xúc tiến thương mại, đẩy mạnh xuất khẩu cũng là một trong những vấn đề trọng tâm của thành phố. Đồng thời tăng cường xúc tiến đầu tư, các giải pháp huy động nguồn lực trong và ngoài nước cho đâu tư phát triển.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa giao các đơn vị liên quan khẩn trương nghiên cứu, đề xuất các cơ chế đặc thù đề kêu gọi, thu hút đầu tư để thành phố trình Thủ tướng Chính phủ xem xét và tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư Hà Nội vào tháng 4/2017.

2 Bình luận

  1. Hơn 365 triệu USD vốn đăng ký đầu tư vào Hà Nội trong tháng 1
    JaklyFake

    The bad news about U can i buy cialis without a prescription Seven days after tamoxifen administration Prdm3 protein was absent in more than 80 of acinar cells in Prdm3 О”Acinar mice, indicating efficient and specific deletion of Prdm3 Supplementary Fig

  2. Hơn 365 triệu USD vốn đăng ký đầu tư vào Hà Nội trong tháng 1
    dywhedy

    https://oscialipop.com - buy cialis online 20mg Ynkwfm impotence Mkmsue cialis high blood pressure prinzide purchase cialis online cheap Not so. Cokrbf Orlistat 60 Mg Canada https://oscialipop.com - cialis daily In the elderly it is more likely to be secondary to venous insufficiency.

Để lại bình luận

*