DỰ ÁN ĐÃ HOÀN THÀNH

NHÀ MÁY ĐIỆN TỬ MEIKO VIỆT NAM (NHẬT BẢN)

NHÀ MÁY ĐIỆN TỬ MEIKO VIỆT NAM (NHẬT BẢN)

NHÀ MÁY AIDEN VIỆT NAM

NHÀ MÁY AIDEN VIỆT NAM

NHÀ MÁY DENSO VIỆT NAM

NHÀ MÁY DENSO VIỆT NAM

NHÀ MÁY SANYO

NHÀ MÁY SANYO

QUÁN ĂN NGON

QUÁN ĂN NGON

NHÀ MÁY ON SENICONDOCTOR (MỸ)

NHÀ MÁY ON SENICONDOCTOR (MỸ)

NHÀ MÁY MAY TAV THÁI BÌNH

NHÀ MÁY MAY TAV THÁI BÌNH

NHÀ MÁY CP BÀU XÉO ĐỒNG NAI

NHÀ MÁY CP BÀU XÉO ĐỒNG NAI

NHÀ MÁY NHỰA RẠNG ĐÔNG LONG AN

NHÀ MÁY NHỰA RẠNG ĐÔNG LONG AN